Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2024 m. 2024-02-09 09:27:30 310.42 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-02-15 18:24:31 384.42 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2023-02-15 18:26:18 21.51 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo tvarka 2022 m. 2023-03-15 16:24:22 185.01 KB
Viešųjų pirkimo planavimo, inicijavimo ir vykdymo tvarka 2022 m. 2023-03-15 16:24:22 123.48 KB
Lankomumo apskaitos tvarka 2023-03-15 16:24:22 1.23 MB
Taisyklės
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. 2023-03-15 16:11:01 565.29 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priešmokyklinės grupės vaikų priėmimo į mokyklą sutartis 2023-03-03 14:54:22 199.46 KB
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą  sutartis 2023-03-03 14:54:32 206.08 KB
14 metų ir vyresnių vaikų (suaugusiųjų) priėmimo į mokyklą sutartis 2023-03-03 14:54:43 206.12 KB
Prašymas priimti į gimnazijos priešmokyklinę grupę 2023-03-03 14:54:55 171.46 KB
Prašymas priimti i 1 klasę 2023-03-03 14:55:04 170.71 KB
Prašymas priimti mokytis į gimnaziją 2023-03-03 14:55:13 172.39 KB
Prašymas gimnazijos direktoriui 2023-03-03 14:56:59 166.29 KB
Prašymas lankyti etikos/tikybos pamokas 2023-03-03 14:57:10 169.32 KB
Prašymai
Priešmokyklinės grupės vaikų priėmimo į mokyklą sutartis 2023-03-03 14:54:22 199.46 KB
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą  sutartis 2023-03-03 14:54:32 206.08 KB
14 metų ir vyresnių vaikų (suaugusiųjų) priėmimo į mokyklą sutartis 2023-03-03 14:54:43 206.12 KB
Prašymas priimti į gimnazijos priešmokyklinę grupę 2023-03-03 14:54:55 171.46 KB
Prašymas priimti i 1 klasę 2023-03-03 14:55:04 170.71 KB
Prašymas priimti mokytis į gimnaziją 2023-03-03 14:55:13 172.39 KB
Prašymas gimnazijos direktoriui 2023-03-03 14:56:59 166.29 KB
Prašymas lankyti etikos/tikybos pamokas 2023-03-03 14:57:10 169.32 KB
Formos
Sutikimas, kad vaikas mokytųsi gimnazijos III kl. 2021-09-09 11:39:09 158.42 KB
Sutikimas dėl vaiko paėmimo iš gimnazijos 2021-09-09 11:39:16 234.54 KB
Sutikimas dėl vaiko grįžimo iš gimnazijos mokykliniu autobusu 2021-09-09 11:39:29 234.41 KB
Sutikimas dėl vaiko dalyvavimo renginyje 2021-09-09 11:39:40 158.69 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planai
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2024-02-13 15:29:12 473.6 KB
Metiniai veiklos planai
Veiklos planas 2023-2024 m.m. 344.03 KB
Programos
Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 m. m. 2023-10-31 14:48:17 136.8 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės veiklos ataskaita 2018 m. 2024-03-12 16:18:51 133.72 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2019 m. 2024-03-12 16:18:51 176.72 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2020 m. 2024-03-12 16:18:51 211.38 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2021 m. 2024-03-12 16:18:51 6.69 MB
Direktorės veiklos ataskaita 2022 m. 2024-03-12 16:18:51 207.51 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2023 m. 2024-03-12 16:18:51 7.92 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-31 14:54:48 2.94 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-31 14:51:44 401.41 KB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-31 14:51:44 369.33 KB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-31 14:51:44 401.96 KB
2021 m.
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-30 15:27:45 456.44 KB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-30 15:27:45 456.9 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:06 1.48 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:06 362.45 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:06 378.75 KB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:06 377.22 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:22 936.29 KB
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:22 274.58 KB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:22 287.71 KB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:22 919.74 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:46:23 925.86 KB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:46:23 65.71 KB
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:46:23 65.54 KB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:46:23 65.2 KB
2017 m.
2017 m. metinė finansinė ataskaita 2021-09-08 13:49:05 760.95 KB
2017 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:49:05 536.37 KB
2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-08 13:49:05 383.95 KB
2017 m. III ketvirčio finansinės sumos pagal šaltinį 2021-09-08 13:49:05 210.27 KB
2017 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:49:05 380.38 KB
2017 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:49:05 545.46 KB
2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-08 13:49:05 393.67 KB
2017 m. II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį 2021-09-08 13:49:05 213.86 KB
2017 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:49:05 350.24 KB
2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:49:06 537.91 KB
2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita  2021-09-08 13:49:06 388.29 KB
2017 m. I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį 2021-09-08 13:49:06 213.71 KB
2017 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:49:06 349.39 KB
2016 m.
2016 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:50:49 1.01 MB
2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-08 13:50:49 1.55 MB
2016 m. III ketvirčio finansavimo būklės ataskaita 2021-09-08 13:50:49 552.01 KB
2016 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:50:49 2.94 MB
2016 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:50:49 544.88 KB
2016 m. II ketvirčio finansavimo būklės ataskaita 2021-09-08 13:50:49 213.54 KB
2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-08 13:50:49 392.31 KB
2016 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:50:49 349.32 KB
2016 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:50:49 542.47 KB
2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-08 13:50:49 387.66 KB
2016 m. I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį 2021-09-08 13:50:49 213.43 KB
2016 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:50:50 349.57 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-08 18:43:03 421.44 KB
15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2023-11-13 15:58:37 2.57 MB
15 dienų valgiaraštis 11-18 metų vaikams 2023-11-13 15:59:36 2.56 MB
15 dienų valgiaraštis už pinigus parduodamų patiekalų 2023-11-13 16:01:32 1.4 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-14 17:12:58 944.2 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-14 17:12:58 948.61 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-14 17:12:58 893.87 KB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-14 17:12:58 681.49 KB
2021 m.
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-30 15:23:08 1.39 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-30 15:23:08 1.15 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:32:37 1.13 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:32:46 868.98 KB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:33:04 674.67 KB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:33:14 673.37 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:20:36 777.48 KB
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:20:36 676.24 KB
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:20:36 787.22 KB
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:20:36 2.56 MB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:21:10 2.03 MB
2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:21:10 2.11 MB
2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:21:10 1.73 MB
2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:21:10 1.73 MB
2017 m.
2017 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:30:26 4.32 MB
2017 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:30:26 3.76 MB
2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:30:26 3.13 MB
2017 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 12:30:26 115.92 KB
2016 m.
2016 m. IV ketvirčio biudžeto biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:23:02 4.43 MB
2016 m. IV ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 12:23:02 118.22 KB
2016 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:23:02 3.27 MB
2016 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 12:23:02 116.85 KB
2016 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 12:23:02 414.83 KB
2016 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:23:02 3.27 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Planuojami 2023 metų pirkimai 2023-03-15 16:10:03 59.85 KB
Viešųjų pirkimo planavimo, inicijavimo ir vykdymo tvarka 2022 m. 2023-03-15 16:24:22 123.48 KB
Planuojami 2022 metų pirkimai 2023-03-15 16:10:03 277.68 KB
Planuojami 2020 metų pirkimai 2023-03-15 16:10:03 1.04 MB
Planuojami 2019 metų pirkimai 2023-03-15 16:10:03 1.04 MB
Pirkimų registracijos žurnalas 2019 2023-03-15 16:10:03 648.59 KB
Pirkimų registracijos žurnalas 2018 2023-03-15 16:10:03 457.06 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. 2023-03-15 16:11:01 565.29 KB
Maršutai Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 200.92 KB
Veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas 163.34 KB
Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 m. m. 2023-10-31 14:48:17 136.8 KB
Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas 2022 m. 2023-03-15 17:33:16 126.37 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų saugojimo politika 2021-09-08 18:28:03 439.48 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-08 18:28:04 553.97 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-08 18:28:04 369.15 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-08 18:28:05 354.67 KB
Vaizdo stebėjimo/filmavimo tvarkos aprašas 2021-09-08 18:28:06 219.83 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. II pusm. 2024-02-01 12:40:31 223.57 KB
Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. II pusm. 2024-02-12 16:19:16 118.32 KB