Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2024 m. 2024-02-09 09:27:30 310.42 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-02-15 18:24:31 384.42 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2023-02-15 18:26:18 21.51 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo tvarka 2022 m. 2023-03-15 16:24:22 185.01 KB
Viešųjų pirkimo planavimo, inicijavimo ir vykdymo tvarka 2022 m. 2023-03-15 16:24:22 123.48 KB
Lankomumo apskaitos tvarka 2023-03-15 16:24:22 1.23 MB
Taisyklės
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. 2023-03-15 16:11:01 565.29 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priešmokyklinės grupės vaikų priėmimo į mokyklą sutartis 2023-03-03 14:54:22 199.46 KB
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą  sutartis 2023-03-03 14:54:32 206.08 KB
14 metų ir vyresnių vaikų (suaugusiųjų) priėmimo į mokyklą sutartis 2023-03-03 14:54:43 206.12 KB
Prašymas priimti į gimnazijos priešmokyklinę grupę 2023-03-03 14:54:55 171.46 KB
Prašymas priimti i 1 klasę 2023-03-03 14:55:04 170.71 KB
Prašymas priimti mokytis į gimnaziją 2023-03-03 14:55:13 172.39 KB
Prašymas gimnazijos direktoriui 2023-03-03 14:56:59 166.29 KB
Prašymas lankyti etikos/tikybos pamokas 2023-03-03 14:57:10 169.32 KB
Prašymai
Priešmokyklinės grupės vaikų priėmimo į mokyklą sutartis 2023-03-03 14:54:22 199.46 KB
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą  sutartis 2023-03-03 14:54:32 206.08 KB
14 metų ir vyresnių vaikų (suaugusiųjų) priėmimo į mokyklą sutartis 2023-03-03 14:54:43 206.12 KB
Prašymas priimti į gimnazijos priešmokyklinę grupę 2023-03-03 14:54:55 171.46 KB
Prašymas priimti i 1 klasę 2023-03-03 14:55:04 170.71 KB
Prašymas priimti mokytis į gimnaziją 2023-03-03 14:55:13 172.39 KB
Prašymas gimnazijos direktoriui 2023-03-03 14:56:59 166.29 KB
Prašymas lankyti etikos/tikybos pamokas 2023-03-03 14:57:10 169.32 KB
Formos
Sutikimas, kad vaikas mokytųsi gimnazijos III kl. 2021-09-09 11:39:09 158.42 KB
Sutikimas dėl vaiko paėmimo iš gimnazijos 2021-09-09 11:39:16 234.54 KB
Sutikimas dėl vaiko grįžimo iš gimnazijos mokykliniu autobusu 2021-09-09 11:39:29 234.41 KB
Sutikimas dėl vaiko dalyvavimo renginyje 2021-09-09 11:39:40 158.69 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planai
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2024-02-13 15:29:12 473.6 KB
Metiniai veiklos planai
Veiklos planas 2023-2024 m.m. 344.03 KB
Programos
Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 m. m. 2023-10-31 14:48:17 136.8 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės veiklos ataskaita 2023 m. (projektas) 2024-02-12 14:04:25 235.99 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2022 m. 2024-02-12 14:04:25 207.51 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2021 m. 2024-02-12 14:04:25 6.69 MB
Direktorės veiklos ataskaita 2020 m. 2024-02-12 14:04:25 211.38 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2019 m. 2024-02-12 14:04:25 176.72 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2018 m. 2024-02-12 14:04:25 133.72 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-31 14:54:48 2.94 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-31 14:51:44 401.41 KB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-31 14:51:44 369.33 KB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-31 14:51:44 401.96 KB
2021 m.
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-30 15:27:45 456.44 KB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-30 15:27:45 456.9 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:06 1.48 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:06 362.45 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:06 378.75 KB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:06 377.22 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:22 936.29 KB
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:22 274.58 KB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:22 287.71 KB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:45:22 919.74 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:46:23 925.86 KB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:46:23 65.71 KB
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:46:23 65.54 KB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-08 13:46:23 65.2 KB
2017 m.
2017 m. metinė finansinė ataskaita 2021-09-08 13:49:05 760.95 KB
2017 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:49:05 536.37 KB
2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-08 13:49:05 383.95 KB
2017 m. III ketvirčio finansinės sumos pagal šaltinį 2021-09-08 13:49:05 210.27 KB
2017 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:49:05 380.38 KB
2017 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:49:05 545.46 KB
2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-08 13:49:05 393.67 KB
2017 m. II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį 2021-09-08 13:49:05 213.86 KB
2017 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:49:05 350.24 KB
2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:49:06 537.91 KB
2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita  2021-09-08 13:49:06 388.29 KB
2017 m. I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį 2021-09-08 13:49:06 213.71 KB
2017 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:49:06 349.39 KB
2016 m.
2016 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:50:49 1.01 MB
2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-08 13:50:49 1.55 MB
2016 m. III ketvirčio finansavimo būklės ataskaita 2021-09-08 13:50:49 552.01 KB
2016 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:50:49 2.94 MB
2016 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:50:49 544.88 KB
2016 m. II ketvirčio finansavimo būklės ataskaita 2021-09-08 13:50:49 213.54 KB
2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-08 13:50:49 392.31 KB
2016 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:50:49 349.32 KB
2016 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-08 13:50:49 542.47 KB
2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-08 13:50:49 387.66 KB
2016 m. I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį 2021-09-08 13:50:49 213.43 KB
2016 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 13:50:50 349.57 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-08 18:43:03 421.44 KB
15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2023-11-13 15:58:37 2.57 MB
15 dienų valgiaraštis 11-18 metų vaikams 2023-11-13 15:59:36 2.56 MB
15 dienų valgiaraštis už pinigus parduodamų patiekalų 2023-11-13 16:01:32 1.4 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-14 17:12:58 944.2 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-14 17:12:58 948.61 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-14 17:12:58 893.87 KB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-14 17:12:58 681.49 KB
2021 m.
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-30 15:23:08 1.39 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-30 15:23:08 1.15 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:32:37 1.13 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:32:46 868.98 KB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:33:04 674.67 KB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:33:14 673.37 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:20:36 777.48 KB
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:20:36 676.24 KB
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:20:36 787.22 KB
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:20:36 2.56 MB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:21:10 2.03 MB
2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:21:10 2.11 MB
2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:21:10 1.73 MB
2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-09-08 12:21:10 1.73 MB
2017 m.
2017 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:30:26 4.32 MB
2017 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:30:26 3.76 MB
2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:30:26 3.13 MB
2017 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 12:30:26 115.92 KB
2016 m.
2016 m. IV ketvirčio biudžeto biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:23:02 4.43 MB
2016 m. IV ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 12:23:02 118.22 KB
2016 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:23:02 3.27 MB
2016 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 12:23:02 116.85 KB
2016 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-09-08 12:23:02 414.83 KB
2016 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-08 12:23:02 3.27 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Planuojami 2023 metų pirkimai 2023-03-15 16:10:03 59.85 KB
Viešųjų pirkimo planavimo, inicijavimo ir vykdymo tvarka 2022 m. 2023-03-15 16:24:22 123.48 KB
Planuojami 2022 metų pirkimai 2023-03-15 16:10:03 277.68 KB
Planuojami 2020 metų pirkimai 2023-03-15 16:10:03 1.04 MB
Planuojami 2019 metų pirkimai 2023-03-15 16:10:03 1.04 MB
Pirkimų registracijos žurnalas 2019 2023-03-15 16:10:03 648.59 KB
Pirkimų registracijos žurnalas 2018 2023-03-15 16:10:03 457.06 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. 2023-03-15 16:11:01 565.29 KB
Maršutai Atnaujinta Dydis
Mokyklinio autobuso maršrutai ir grafikai 2023-2024 m. m. (Joniškio skyrius) 130.95 KB
Mokyklinių autobusų maršrutai ir grafikai 2023-2024 m.m. (Giedraičių) 374.6 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 m. m. 2023-10-31 14:48:17 136.8 KB
Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas 2022 m. 2023-03-15 17:33:16 126.37 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų saugojimo politika 2021-09-08 18:28:03 439.48 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-08 18:28:04 553.97 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-08 18:28:04 369.15 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-08 18:28:05 354.67 KB
Vaizdo stebėjimo/filmavimo tvarkos aprašas 2021-09-08 18:28:06 219.83 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. II pusm. 2024-02-01 12:40:31 223.57 KB
Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. II pusm. 2024-02-12 16:19:16 118.32 KB