Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui

Informacija

Išskirtos šešios priešmokyklinio ugdymo sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, socialinis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Vaikai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir galimybes, įgūdžius įgyja per patyrimą ir integraliai – žaisdami, stebėdami, eksperimentuodami, veikdami įvairiose aplinkose, ugdant 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę.

Grupėje ugdomi vaikai nuo 5 iki 6 metų.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoje ir Joniškio skyriuje. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pildo nustatytos formos prašymą ir pateikia gimnazijos raštinėje arba el. paštu rastine@giedraiciugimnazija.lt

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Patyčių dėžutė