Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eilės nr. Vardas, pavardė Pareigos/Kvalifikacija Pareigos komisijoje
1 Edita Žilinskaitė-Pukėnienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2 Nina Kravčenko Vyr. spec. pedagogė Pavaduotoja
3 Jolanta Daškevičienė Mokytoja metodininkė Sekretorė
4 Renata Zarembienė Vyr. spec. pedagogė-logopedė metodininkė Narė
5 Violeta Jakutienė Vyr. soc. pedagogė Narė
6 Jūratė Guobienė Mokytoja metodininkė Narė
7 Elena Mackonienė Mokytoja metodininkė Narė
8 Bronė Grigonienė Sveikatos priežiūros specialistė Narė
9 Aldona Repečkienė Giedraičių seniūnijos socialinė darbuotoja Narė
10 Loreta Kazlauskienė Joniškio skyriaus logopedė Narė
11 Gaila Vyšniauskaitė Psichologė Narė

Vaiko gerovės tarybos funkcijos

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos ugdymui kūrimą, ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Patyčių dėžutė