Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Mokytojai

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija 2023-2024 m. m.

Mokytojų sąrašas

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja
Jonas Bareikis Fizikos, IT mokytojas Vyresnysis mokytojas  
Sigitas Bimbiris Fizinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas  
Asta Cicėnienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  
Regina Čeikauskienė Technologijos, geografijos, ekonomikos mokytoja Vyresnioji mokytoja 7 klasės vadovė
Dalia Černiauskienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė  
Sigita Černiauskienė Bibliotekininkė    
Jolanta Daškevičienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 4 klasės vadovė
Marytė Gudėnienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 1 klasės vadovė
Jūratė Guobienė Biologijos, gamtos, chemijos mokytoja Mokytoja metodininkė (biologija, gamta), Vyresnioji mokytoja (chemija) 8 klasės vadovė
Eugenija Ikvildienė Matematikos mokytoja (6 kl.) Vyresnioji mokytoja  
Violeta Jakutienė Socialinė pedagogė
Matematikos mokytoja (5 kl.)

Vyresnioji socialinė pedagogė
Vyresnioji mokytoja 

I klasės vadovė
Regina Kaminskienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IV klasės vadovė
Valdas Kimbartas Etikos, technologijos, žmogaus saugos mokytojas Vyresnysis mokytojas  
Audronė Kimbartienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 3 klasės vadovė
Nina Kravčenko Specialioji pedagogė Vyresnioji specialioji pedagogė  
Daiva Lutienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  
Elena Mackonienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė II klasės vadovė
Saulė Navikienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Vaida Oželienė Anglų kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Mokytoja metodininkė (anglų k.)
Vyresnioji mokytoja (pradinis ugd.)
2 klasės vadovė
Lina Paliunienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Vilma Putnienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 6 klasės vadovė
Rasuolė Rajackaitė-Kvedarė Dailės mokytoja Mokytoja  
Donata Vertinskienė Istorijos, rusų kalbos, pilietiškumo ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 5 klasės vadovė
Renata Zarembienė Logopedė Vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė metodininkė III klasės vadovė
Edita Žilinskaitė-Pukėnienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  
Jurgita Žilinskienė Tikybos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Irina Žiupkienė Direktorė Mokytoja metodininkė  

 Joniškio skyriaus mokytojai 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja
1. Vaidotas Jamantas Etikos, tikybos mokytojas Mokytojas  
2. Dalia Kalabuckienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja 1 ir 3 klasių vadovė
3. Loreta Kazlauskienė Logopedė Vyresnioji logopedė  
4. Stanislava Turauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
5. Vida Verbaitienė Pradinių klasių mokytoja (matematika, pasaulio pažinimas) Vyresnioji mokytoja Pailgintos dienos grupės auklėtoja
6. Nastė Zarembienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė 2 ir 4 klasių vadovė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Patyčių dėžutė