Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo 

direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Žilinskaitė-Pukėnienė, tel. (8 609) 13217

2023 m. dovanų negauta.

2023 m. pranešimų dėl korupcijos negauta.

2023 m. skundų dėl korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų negauta.

2023 m. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos darbuotojų nusišalinimų nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, vykdant jiems pavestas užduotis, kad būtų išvengta galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto nebuvo.

Dokumentai

Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 200.92 KB
Veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas 163.34 KB
Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 m. m. 2023-10-31 14:48:17 136.8 KB
Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas 2022 m. 2023-03-15 17:33:16 126.37 KB

Daugiau informacijos antikorupcine tema

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

 • per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą elektroninio pašto adresu: pranesk@giedraiciugimnazija.lt
 • teikti laisvos formos pranešimą, jame nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti); duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.); sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius; ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas; kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą. 

SVARBU! Teikiant laisvos formos pranešimą, būtina nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu nurodant, kad „ŠI INFORMACIJA TEIKIAMA VADOVAUJANTIS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMU“Siunčiant pranešimą paštu Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos administracijai, adresu: Širvintų g. 16, Giedraičiai, LT-33274 Molėtų r., po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

 • žodžiu, tiesiogiai atvykęs į gimnaziją pas kompetentingą subjektą (Pavaduotojos ugdymui kab., Širvintų g. 16, Giedraičiai, LT-33274 Molėtų r.). Šiuo atveju kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę užfiksuoti susitikimą – daryti pokalbio įrašą ir jį išsaugoti patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją, arba užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“.

Taip pat asmenys, norintys pateikti informaciją – prašymus, skundus, pranešimus apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoje, gali pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai ir atsakingam asmeniui Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoje. Taip pat Savivaldybės administracijoje tai padarydami anonimiškai Savivaldybės pirmajame aukšte esančioje pranešimų dėžutėje arba asmeniui atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę  Molėtų rajono savivaldybės administracijoje - vyriausiajai specialistei Sigitai Saugūnienei, tel.  (8 665) 07952 arba el. paštu: korupcijai-ne@moletai.lt.

Nuoroda: https://www.moletai.lt/praneskite-apie-korupcija/ 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Patyčių dėžutė