Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis gimnazijoje dirba

Nina Kravčenko Vyresnioji specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pirmadienis

7.25 – 7.55

Antradienis

7.25 – 7.55

Trečiadienis

7.25 – 7.55

Ketvirtadienis

7.25 – 7.55

10.55 – 11.40

12.00 – 12.45

Penktadienis 12.00 – 12.45

Informacija

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio (vaiko) ugdymosi veiksmingumą.

Specialioji pedagoginė pagalba teikiama specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, intelekto sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą turintiems mokiniams.

Specialiosios pedagogės funkcijos

 • Padeda specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymosi turinį (specialiojo pedagogo kabinete arba klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, modifikuoti ar adaptuoti bendrąsias programas.
 • Konsultuoja tėvus vaikų ugdymo klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Patyčių dėžutė