Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis

Mokytojų tarybą sudaro visi gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, išskyrus gimnazijos direktorių.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais;
 • aptaria Ugdymo planą ir jo įgyvendinimo klausimus, svarsto ir priima nutarimus dėl tikslų ir nuostatų, kaip bus formuojamas ir įgyvendinamas Gimnazijos ugdymo turinys; 
 • svarsto Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus veiklos tobulinimui,svarsto ir priima nutarimus dėl tikslų ir nuostatų, kaip bus formuojamas ir įgyvendinamas Gimnazijos ugdymo turinys;
 • aptaria mokinių sveikatos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus, pedagoginės veiklos klausimus;
 • svarsto ugdymo(si), nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
 • derina ugdymo turinį ir metodus su Gimnazijos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;
 • renka atstovus į Tarybą.

Mokytojų tarybo veiklą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Patyčių dėžutė