Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

UTA darbo grupė

Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eilės nr. Vardas, pavardė Pareigos mokykloje Pareigos grupėje
1 Irina Žiupkienė Direktorė Pirmininkė
2 Edita Žilinskaitė-Pukėnienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Narė
3 Jūratė Guobienė Mokytoja metodininkė Narė
4 Lina Paliunienė Vyr. mokytoja Narė
5 Regina Čeikauskienė Vyr. mokytoja Narė
6 Vaida Oželienė Mokytoja metodininkė Narė

Suburta atnaujinamo UT įgyvendinimo komanda koordinuoja ugdymo turinio įgyvendinimą gimnazijoje, teikia informaciją gimnazijos bendruomenei, palaiko ryšius su socialiniais partneriais, NVO. Gimnazijos atnaujinamo UT komanda veikia kartu su ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda savivaldybėje, bendradarbiauja su švietimo pagalbos įstaiga / įstaigomis.

Misija

 • Vykdyti kokybišką ir laiku teikiamos informacijos sklaidą, susijusią su atnaujinamo UT diegimo procesu mokykloje.
 • Palaikyti ryšį su savivaldybės atnaujinamo UT įgyvendinimo ir koordinavimo komanda, kitomis ugdymo įstaigomis ir jų komandomis.
 • Kurti aiškius atnaujinamų UT diegimo mokykloje standartus.
 • Vertinti vidinį potencialą ir informaciją.
 • Planuoti išteklius.
 • Stebėti atnaujinamų UT diegimo procesų apimtis ir kokybę mokykloje.
 • Padėti mokytojams diegti patobulinimus, reikalingus mokinių kompetencijoms ugdyti.

UTA: Kaip gali prisidėti tėvai?

Atnaujintas ugdymo turinys: kaip gali prisidėti tėvai?

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Patyčių dėžutė