Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

TŪM metodinė grupė

Tūkstantmečio mokyklų programos (TŪM) metodinės grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eilės nr. Vardas, pavardė Pareigos/Kvalifikacija Pareigos grupėje,sritis
1. Irina Žiupkienė Direktorė Koordinatorė
2. Vaida Oželienė Mokytoja metodininkė Sritis „Lyderystė“
3. Renata Zarembienė Spec. pedagogė-logopedė metodininkė Sritis „Įtraukusis ugdymas“
4. Vilma Putnienė Mokytoja metodininkė Sritis „Kultūrinis ugdymas“
5. Jūratė Guobienė Mokytoja metodininkė Sritis „STEAM“
6. Danius Malinauskas Ūkio dalies vedėjas Sritis "Pirkimų organizavimas"

TŪM metodinės grupės funkcijos

 • Stiprinti mokytojų kompetencijas dirbti su mokinių įvairove.
 • Vystyti komandinį darbą tarp mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų.
 • Kelti mokytojų vadybines (sugebėjimas efektyviai paskirstyti laiką pamokoje dirbant su skirtingų poreikių mokiniais; laiko planavimas ir valdymas), įtraukiojo ugdymo, pažangos ir pasiekimų vertinimo kompetencijas.
 • Užtikrinti mokytojų mokymąsi vieniems iš kitų (neformaliai), taip skatinant vienodos praktikos diegimą vertinant pažangą ir pasiekimus.
 • Skirti dėmesį mokytojų kūrybinėms kompetencijoms lavinti bei tvariai partnerystei tarp menininkų ir pedagogų bendruomenės sukurti.
 • Ugdymo(si) procese skatinti tarpdalykinę integraciją, orientuotą į analitinio mąstymo, problemų sprendimo, technologijų panaudojimo, kūrybiškumo kompetencijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Patyčių dėžutė