Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Krizių valdymo komanda

Krizių valdymo komandos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eilės nr. Vardas, pavardė Pareigos mokykloje Pareigos komandoje
1. Irina Žiupkienė Gimnazijos direktorė Komandos vadovė
2. Violeta Jakutienė Vyr. soc. pedagogė Narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir(ar) teikimą
3. Renata Zarembienė Spec. pedagogė-logopedė metodininkė Narė, atsakingas už komunikaciją
4. Nina Kravčenko Vyr. spec. pedagogė Narė, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą
5. Vilma Putnienė Mokytoja metodininkė Narė, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą
6. Sigita Černiauskienė Raštvedė Narė, atsakinga už komunikaciją su gimnazijos bendruomene ir žiniasklaidą
7. Danius Malinauskas Ūkio dalies vedėjas Narys, atsakingas už komunikaciją su policija ir saugos tarnyba
8. Jonas Bareikis IT vyr. mokytojas Narys, atsakingas už informacinių technologijų naudojimą ir saugumo užtikrinimą (dirbant nuotoliniu būdu)
9. Edita Žilinskaitė-Pukėnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė, esant reikalui pavaduoja gimnazijos vadovą

Krizių valdymo komandos funkcijos

 • Užtikrina, kad krizės įveikimo metu ugdymo procesas Gimnazijoje vyktų įprasta tvarka arba kuo greičiau prie jos grįžtų.
 • Siekia įveikti krizės sukeltas problemas.
 • Informuoja Gimnazijos bendruomenę (įskaitant tėvus) ir kitas institucijas.
 • Pasirūpina Gimnazijos bendruomenės saugumu.
 • Teikia bendruomenei veiksmingą pagalbą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Patyčių dėžutė