Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos mokykloje Pareigos taryboje
1. Audronė Kimbartienė Mokytoja metodininkė Pirmininkė
2. Regina Čeikauskienė Vyr. mokytoja Narė
3. Nina Kravčenko Vyr. spec. pedagogė Narė

Informacija

Darbo taryba – kolegialus gimnazijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis gimnazijos darbuotojų profesines, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus.

Darbo tarybos funkcijos

 • Dalyvauja informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose, kuriomis darbuotojai įtraukiami į administracijos sprendimų priėmimą.
 • Teikia direktoriui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams direktoriaus sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo.
 • Inicijuoja kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu direktorius nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir direktoriaus susitarimų.
 • Esant būtinybei aptaria svarbius darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukia visuotinį direktoriaus ir darbuotojų susirinkimą, suderinus su direktoriumi susirinkimo datą, laiką, vietą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
Patyčių dėžutė