Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Savarankiško mokymosi tvarkaraštis 2022-2023 m. m. II pusm.

Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos savarankiško mokymosi tvarkaraštis 2022-2023 m.m. II pusmetį

Eil. Nr.

Mokytojas

Dalykas

Klasė

Mokiniai

Tar. val.

Konsultacijų laikas

Pam. sk. per m.

1.

Jūratė Guobienė Chemija III Jurgelėnas A., Puzinas R.

0,4

Antradienį per 6 pamoką nelyginėmis savaitėmis

15

2.

Jūratė Guobienė

Chemija

IV

Vaškevičiūtė G., Voinič L.

1,2

Pirmadienį per 6 pam., ketvirtadienį per 2 pamoką lyginėmis savaitėmis

41

3.

Jonas Bareikis Fizika

IV

Dapolskas R., Didžiokas E

1,6

Penktadienį per 1 pamoką, per 2 pam. lyginėmis savaitėmis

55

4.

Nina Kravčenko Dailė

IV

Bitautas D., Gaidelytė P., Liubertas D., Puidokaitė N.

1,2

Ketvirtadienį per 4 pamoką, ketvirtadienį per 7 pamoką lyginėmis savaitėmis

41

Pavaduotoja ugdymui D. Černiauskienė

Atnaujinta: 2024-02-20