Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Joniškio skyriaus pamokų tvarkaraštis 1-4 kl. 2022-2023 m. m. II pusm.

Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyriaus 2022-2023 m.m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis 1/3 klasei

Eil. Nr.

1 klasė

Eil. Nr.

3 klasė

Pirmadienis

1.

Fizinis ugdymas

1.

Fizinis ugdymas

2.

Lietuvių kalba

2.

Matematika

3.

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

4.

Matematika

4.

Lietuvių kalba

5.

Muzika

5.

Muzika
6. Klasės valandėlė 6. Klasės valandėlė

Antradienis

1.

Fizinis ugdymas

1.

Fizinis ugdymas

2.

Lietuvių kalba

2.

Matematika

3.

Lietuvių kalba

3.

Anglų kalba

4.

Matematika

4.

Lietuvių kalba

5.

Dailė ir technologijos

5.

Pasaulio pažinimas

Trečiadienis

1.

Lietuvių kalba

1.

Matematika

2.

Matematika

2.

Lietuvių kalba

3.

Dailė ir technologijos

3.

Pasaulio pažinimas

4.

Pasaulio pažinimas

4.

Dailė ir technologijos

5.

Muzika

5.

Muzika

Ketvirtadienis

1.

Fizinis ugdymas

1.

Fizinis ugdymas

2.

Lietuvių kalba

2.

Lietuvių kalba

3.

Ugdymo poreikiai (lietuvių kalba)

3.

Ugdymo poreikiai (lietuvių kalba)

4.

Pasaulio pažinimas

4.

Dailė ir technologijos

5.

Teatras

5.

Teatras

Penktadienis

1.

Lietuvių kalba

1.

Matematika

2.

Lietuvių kalba

2.

Anglų kalba

3.

Matematika

3.

Lietuvių kalba

4.

Tikyba

4.

Tikyba
5. - 5. Lietuvių kalba

Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyriaus 2022-2023 m.m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis 2/4 klasei

Eil. Nr.

2 klasė

Eil. Nr.

4 klasė

Pirmadienis

1.

Lietuvių kalba

1.

Dailė ir technologijos

2.

Dailė ir technologijos

2.

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

4.

Fizinis ugdymas

4.

Fizinis ugdymas

5.

Muzika

5.

Muzika

Antradienis

1.

Matematika

1.

Matematika

2.

Anglų kalba

2.

Anglų kalba

3.

Pasaulio pažinimas

3.

Pasaulio pažinimas

4.

Lietuvių kalba

4.

Lietuvių kalba

5.

UPT (lietuvių kalba)

5.

UPT (lietuvių kalba)
6. Fizinis ugdymas 6. Fizinis ugdymas

Trečiadienis

1.

Lietuvių kalba

1.

Lietuvių kalba

2.

Lietuvių kalba

2.

Lietuvių kalba

3.

Fizinis ugdymas

3.

Fizinis ugdymas

4.

Muzika

4.

Muzika

5.

Šokis

5.

Šokis
6. Klasės valandėlė 6. Klasės valandėlė

Ketvirtadienis

1.

Matematika

1.

Matematika

2.

Matematika

2.

Matematika

3.

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

4.

Lietuvių kalba

4.

Lietuvių kalba

5.

Dailė ir technologijos

5.

Dailė ir technologijos

Penktadienis

1.

Anglų kalba

1.

Anglų kalba

2.

Matematika

2.

Matematika

3.

Pasaulio pažinimas

3.

Pasaulio pažinimas

4.

Matematika

4.

Matematika

5.

Tikyba

5.

Tikyba