BENDRUOMENĖ


2018-2019 mokslo metų II pusmetį gimnazijoje mokosi 203 mokiniai, dirba 26 mokytojai, aptarnaujančio personalo – 16.

GIMNAZIJOSTARYBA


Mokytojai:

Donata Vertinskienė
Irina Žiupkienė
Jūratė Guobienė
Audronė Kimbartienė

Mokiniai:

Rasa Pesliakaitė, II kl.
Germanas Kravčenko, III kl.
Paulina Levinson, III kl.
Deividas Vasiliauskas, IV kl.
Rugilė Zarembaitė, IV kl.

Tėvai:

Daiva Čivilienė
Daiva Adamavičienė
Jūratė Germanavičiūtė
Renata Milkevičė
Irena Paršelienė

ADMINISTRACIJA


Dalia Cernaiuskiene

Laikinai einanti direktoriaus pareigas, pavaduotoja ugdymui  Dalia Černiauskienė

2018 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams Danius Malinauskas

MOKYTOJAI


Mokytojo pavardė, vardasIšsilavinimasSpecialybėMokomasis dalykasPareigosKategorija
Baranauskienė Aldonaaukštasisgeografija ir fizinis auklėjimaskūno kultūraProjekto „Sveikatiada“ įgyvendinimo grupės narėvyr. mokytoja
Bareikis Jonasaukštasisfizikafizika, informatikamokytojasmokytojas
Cicėnienė Astaaukštasismuzikamuzikamokytojametodininkė
Čeikauskienė Reginaaukštasisbiologijabiologija, technologijos, geografijaII kl. vadovė, projekto „Sveikatiada“ įgyvendinimo grupės vadovė, mokytojų atestacijos komisijos narėvyr. mokytoja
Černiauskienė Daliaaukštasismatematikamatematikapavaduotoja ugdymui, vaiko gerovės komisijos pirmininkė, įsivertinimo grupės pirmininkė, metodinės tarybos pirmininkėmetodininkė
Černiauskienė Sigitaaukštasissocialinė pedagogikabibliotekininkėbibliotekininkėbibliotekininkė
Daškevičienė Jolantaaukštasispradinio mokymo pedagogikapradinis ugdymas3 kl. vadovė, vaiko gerovės komisijos sekretorė, įsivertinimo grupės narėmetodininkė
Guobienė Jūratėaukštasischemija ir biologijabiologija, chemijaIV kl. vadovė, vaiko gerovės komisijos narėmetodininkė
Jakutienė Violetaaukštasispradinis ugdymaspradinis ugdymas,vyresnioji socialinė pedagogė, vaiko gerovės komisijos narėmokytoja
šokio menas
Kaminskienė Reginaaukštasislietuvių filologijalietuvių kalba7 kl. vadovė, mokytoja, metodinės tarybos narėmetodininkė
Kimbartas Valdasaukštasistechnikos disciplinos ir darbaietika, technologijosmokytojasvyr. mokytojas
Kimbartienė Audronėaukštasispradinis ugdymas,  rusų kalba ir literatūrapradinis ugdymas2 kl. vadovė, mokytojų atestacijos komisijos narė, metodinės tarybos narėmetodininkė
Kravčenko Ninaaukštasisistorija, specialioji pedagogikaspecialusis ugdymas, dailėspec. pedagogė, vaiko gerovės komisijos narėvyr. spec. pedagogė
Lutienė Daivaaukštasisikimokyklinio ugdymo auklėtojapriešmokyklinis ugdymaspriešmokyklinės grupės auklėtojametodininkė
Mackonienė Elenaaukštasismatematikamatematika5 kl. vadovė, metodinės tarybos narėmetodininkė
Navikienė Saulėaukštasisrusų kalba ir literatūrarusų kalbamokytojavyr. mokytoja
Oželienė Vaidaaukštasispradinis ugdymas, anglų filologijapradinis ugdymas, anglų kalba1 kl. vadovė, įsivertinimo grupės narė, metodinės tarybos sekretorėmetodininkė
Putnienė Vilmaaukštasislietuvių filologijalietuvių kalbaI kl. vadovė, mokytoja, mokytojų tarybos sekretorė, įsivertinimo grupės narėvyr. mokytoja
Vertinskienė Donataaukštasisrusų kalba ir literatūra, istorijaistorija8 kl. vadovė, metodinės tarybos narėmetodininkė
Zarembienė Renataaukštasisspecialioji pedagogikaspecialusis ugdymas6 kl. vadovė, logopedė, vaiko gerovės komisijos narėvyr. logopedė
Žilinskienė Jurgitaaukštasisreligija, psichologijatikybamokytojavyr. mokytoja
Žiupkienė Irinaaukštasisromanų-germanų kalbos ir literatūraanglų kalbaIII kl. vadovė, įsivertinimo grupės narė, mokytojų atestacijos komisijos narėmetodininkė
Žukauskienė Birutėaukštesnysispradinis ugdymaspradinis ugdymas4 kl. vadovėvyr. mokytoja
Dubingių pagrindinio ugdymo skyrius
Grigelevičienė Laimaaukštasisikimokyklinė pedagogika ir psichologijaikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymasikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės auklėtojametodininkė
Gudėnienė Marytėaukštasislietuvių kalba ir literatūra, pradinis ugdymaspradinis ugdymas1-2 kl. vadovėvyr. mokytoja
Kuncevičienė Jolitaaukštasispradinio mokymo pedagogikapradinis ugdymas3-4 kl. vadovėvyr. mokytoja

MOKINIAI


MOKINIŲ skaičius
2018-2019 m.m. I pusm.

KlasėMokinių skaičiusMergaitėsBerniukai
Priešmokyklinė grupė1055
117116
218810
31569
4734
1-4572829
51055
61174
718612
81147
5-8502228
I963
II16115
I-II25178
III1688
IV18810
III-IV341618
Iš viso:1768888
Dubingių pagrindinio ugdymo skyrius
Ikimokyklinė grupė633
Priešmokyklinė grupė11
1311
2752
3523
4716
1-4221012
viso:291316
IŠ VISO:205101104

MOKINIŲ TARYBA


Mokinių taryba organizuoja mokinių laisvalaikį – renginius, akcijas, vakarones ir kt.

Emilija Liubartaitė, II kl. – pirmininkė
Eimantė Stankevičiūtė, I kl. – pavaduotoja
Emilija Putnaitė, 6 kl. – sekretorė

Nariai:
Danielė Čereškaitė, 5 kl.
Justina Kanopkaitė, 7 kl.
Gytis Sakalauskas, 7 kl.
Simona Valeikaitė, 7 kl.
Ignas Gudavičius, 8 kl.
Gintarė Vaškevičiūtė, 8 kl.
Laura Ana Voinič, 8 kl.
Reda Čereškaitė, I kl.
Augustina Radžiūnaitė, I kl.
Evelina Čivilytė, II kl.
Karolina Čivilytė, II kl.
Paulina Levinson, III kl.
Loreta Palionytė, III kl.
Augustė Povilėnaitė, III kl.

METODINĖ TARYBA


Dalia ČERNIAUSKIENĖ, pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
Donata VERTINSKIENĖ, istorijos mokytoja metodininkė
Elena MACKONIENĖ, matematikos mokytoja metodininkė
Audronė KIMBARTIENĖ, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Vaida OŽELIENĖ, anglų kalbos mokytoja metodininkė<
Regina KAMINSKIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Mokyklos metodinė taryba – mokykloje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti mokyklos metodinę veiklą.
2. Mokyklos metodinės tarybos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, tvirtina mokyklos direktorė.

II. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Metodinės veiklos tikslas – nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos augimas ir aukštos ugdymo kokybės siekimas.
4. Metodinės veiklos uždaviniai:
4.1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų metodinį bendradarbiavimą.
4.2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi, skatinti ją ir padėti mokytojui ruoštis atestacijai.

III. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS
5. Metodinė taryba siūloma mokytojų tarybos posėdyje ir tvirtinama mokyklos direktorės įsakymu vieneriems metams.
6. Metodinės tarybos veikla įteisinama mokyklos nuostatuose.
7. Metodinės tarybos veiklai vadovauja pavaduotoja ugdymui.
8. Metodinė taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus į metus.

IV. METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS
9. Metodinė taryba koordinuoja metodinę veiklą.
10. Analizuoja ugdymo turinio planavimą, vertinimą ir įgyvendinimą.
11. Aprobuoja mokomųjų dalykų teminius planus ir teikia rekomendacijas mokyklos administracijai dėl jų turinio.
12. Analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
13. Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą.
14. Analizuoja ugdymo proceso aprūpinimą priemonėmis, ugdymo kokybę.
15. Planuoja ir skatina ugdymo inovacijų diegimą.
16. Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius mokykloje.
17. Esant poreikiui vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.