Apie gimnaziją

Istorija

Jau 1777 m. Giedraičiuose veikė parapinė mokykla, kurioje mokėsi 13 mokinių. 1920 m. duris atvėrė vidurinė keturių klasių mokykla. Jai vadovavo direktorė Malvina Valeikienė (1920-1927).
Jos atkaklumo, energijos ir optimizmo dėka mokykla tapo lietuvybės židiniu, švietimo ir kultūros centru. Mokykloje veikė ateitininkų kuopelė, skautų „Geležinio vilko“ draugovė, šaulių kuopa.
1921-1935 m. mokykloje dirbo dailininkas, kultūros veikėjas Antanas Jaroševičius (1870-1956).​ Dailininkas rūpinosi lietuvių nacionalinio meno likimu: aktyvus pirmųjų dailės parodų dalyvis ir rėmėjas, vienas pirmųjų Lietuvių dailės draugijos steigėjas, pirmasis lietuviškų kryžių rinkėjas ir albumo „Lietuvos kryžiai“ (1912 m.) sudarytojas, vienas pirmųjų lietuviškų elementorių, knygelių iliustratorių, lietuviškų ornamentų puoselėtojas taikomojoje dailėje, liaudies meno kūrinių propaguotojas bažnyčioje. Mokykloje dėstė piešimą, dailiuosius medžio darbelius, organizavo mokinių piešinių parodas, margučių konkursus. 1928 m. įsteigė dailiųjų medžio darbelių klasę – vienintelę visoje Lietuvoje. 1930 m. Kaune vykusioje pramonės parodoje ši klasė apdovanojama bronzos medaliu. Parodoje eksponuota dailios dėžutės, rėmeliai  nuotraukoms, stoveliai termometrams, lentutės kalendoriams.

Giedraičiuose pagal dailininko A. Jaroševičiaus projektą 1932 m. pastatytas paminklas „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovoje ties Giedraičiais 1920 m.“.

1990 m. mokyklai suteiktas Antano Jaroševičiaus vardas. Mokyklos muziejuje įrengta ekspozicija.

Vertybės, misija, vizija

VERTYBĖS

Meile, pagarba ir pasitikėjimu grindžiamas atsakingos, kūrybingos, savarankiškos asmenybės augimas.

MISIJA

Gimnazija teikia priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, plėtoja asmens gebėjimą veikti ir sudaro sąlygas brandžiai asmenybei ugdytis.

VIZIJA

Patraukli gimnazija, ugdanti vaikų dalykines ir bendrąsias kompetencijas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galias bei puoselėjanti Giedraičių krašto tradicijas.

Atributai

Mokyklos Emblema

MOKYKLOS DAINA

 

Muzika mokyt. A.Cicėnienės
Žodžiai mokyt. A.Pilkaitės

Keliais ir takeliais, suskambus varpeliui,
Subėgam mokyklon triukšmingi, linksmi.
Čia klasės mūs jaukios, čia knygos jau laukia,
Čia laukia darbai dideli.

Priedainis:
Skambėki, skambuti, skambėk,
Giedraičių mokykloj aidėk!
Sidabro varpeli, jaunystę neramią
Į mokslą, į šviesą lydėk.

 Vos knygą atskleidžiam, prabyla mums raidės,
Ir verias pasauliai pilni paslapčių.
Mus mokančių žodis padės ir parodys,
Ir gims nuostabiausių minčių.

Priedainis
Skambėki, skambuti, skambėk,
Giedraičių mokykloj aidėk!
Sidabro varpeli, jaunystę neramią
Į mokslą, į šviesą lydėk.

Čia mokslą pamėgę, į pamokas bėgam
Ir marginam lentą lygtim, sakiniais.
Jau liepos išaugo, vaikystę mūs saugo
Su raidėm ir piešiniais.

Priedainis
Skambėki, skambuti, skambėk,
Giedraičių mokykloj aidėk!
Sidabro varpeli, jaunystę neramią
Į mokslą, į šviesą lydėk.

Ar sprogsta berželiai, pavasaris žalias,
Ar rudenio vėjai, geltona pūga,-
Lig Kiemento seno balsai nuskardena,
Moksleiviška aidi daina.

Priedainis
Skambėki, skambuti, skambėk,
Giedraičių mokykloj aidėk!
Sidabro varpeli, jaunystę neramią
Į mokslą, į šviesą lydėk.

Muziejus

2014 m. lapkričio 21 d., minint Lietuvos kariuomenės ir kovų ties Širvintomis ir Giedraičiais metines, gimnazijoje atidarytas naujai įkurtas Giedraičių krašto muziejus. Renovuotame gimnazijos pastate muziejui skirta erdvi šviesi patalpa ekspozicijai ir atskira patalpa fondams. Muziejuje eksponuojama surinkta medžiaga apie Giedraičių krašto praeitį ir dabartį, gimnazijos istoriją, įžymius Giedraičių krašto žmones.

Muziejaus profilis – Giedraičių krašto istorija.

Muziejaus ekspozicijos skyriai:

 • Giedraičių krašto istorija;
 • mokyklos istorija;
 • dailininkas, kultūros veikėjas, pedagogas Antanas Jaroševičius;
 • įžymūs Giedraičių krašto žmonės.
 • Rėmėjai

  Džiaugiamės ilgamečiais mokyklos rėmėjai S. Sarnoff ir D. Bajorūnaite, M. ir R. Giedraičiais, jų dovanotomis knygomis ir pagalba moksleiviams; UAB „Linea libera“vadovo Juozo Daugvilos nuolatiniu dėmesiu ir bendradarbiavimu; verslininko Remigijaus Lapinsko parama.

  Metai S. Sarnoff ir D. Bajorūnaitė M. ir R. Giedraičiai UAB „Linea libera“ R. Lapinskas
  2005   496,40
  2006 7 925,40 1 243,91    
  2007 10 000,00 1 224,70 2 154,00  
  2008 11 515,93 1 412,28 2 632,00  
  2009 10 051,72 290,40 998,44  
  2010 10 332,04 987,86 2 996,32  
  2011 10 064,74   1 519,00 5 000,00
  2012 13 063,55 2 073,80 5 000,00  
  2013 15 130,80 3 972,00 5 000,00 2 000,00
  2014 16 735,20   3 000,00  
  2015 5 411,00   740,00  
  2016 5 591,80   700,00
  2017  5 042,44    750,00  
  2018      706,00  
  2019  5 405,89    1700,00  
  Iš viso: 51 808,92 3 388,95 11 344,08 2 027,34

  Naudingos nuorodos